CPB-rapport: Excellence for productivity

31.12.2007

Auteurs | Minne, Bert/ Rensman, Marieke/ Vroomen, Björn/ Webbink, Dinand

Jaar | 2007

Uitgever | CPB

Plaats | Den Haag

Onderwerp | Productiviteit, Onderwijs, Kenniseconomie, Talent

Maandag 25 juni is het CPB rapport Excellence for productivity uitgekomen, dat een overzicht geeft van het onderzoek naar de bijdrage van menselijk kapitaal aan productiviteit. Kennisland was aanwezig bij de bijeenkomst georganiseerd door OCW waar dit rapport werd toegelicht en bediscussieerd.

Het rapport benadrukt het belang van onderwijskwaliteit en excellentie voor economische groei. Het stimuleren van de hoger opgeleiden, zowel in aantal als in kwaliteit, heeft economisch het meeste effect. Het vermogen om te kunnen innoveren in plaats van imiteren wordt steeds belangrijker voor landen met een hoog productiviteitsniveau. Recent onderzoek geeft aan dat de maatschappelijke baten van hoger onderwijs de private baten kunnen overtreffen. Het effect van hoger onderwijs op de productiviteitsgroei lijkt daarbij groter in landen die dicht bij de technologische grens liggen, zoals Nederland.

Nederland scoort gemiddeld genomen goed op de verdeling van vaardigheden, maar dankt deze score vooral aan prestaties aan kant van de lager opgeleiden: deze is absolute wereldtop. De voorsprong neemt echter af aan de kant van de hoogst opgeleiden. Daar hoort Nederland niet tot de toplanden. Dit geldt zowel voor het voortgezet onderwijs als voor het hoger onderwijs. Ook behoort Nederland niet tot de top van OESO-landen met de hoogste aandelen van afgestudeerden in het hoger onderwijs. De resultaten laten zien dat er ruimte is voor verbetering van vaardigheden aan de rechterkant van de verdeling. Daarom zou beleid dat de Nederlandse prestaties op hoge vaardigheidsniveaus in het hoger onderwijs doet stijgen, de Nederlandse productiviteit kunnen verbeteren.

De bevindingen in het rapport zijn niet nieuw. Wel is het nieuw dat wat we allemaal intuïtief wel weten, nu ook empirisch is onderzocht. Hoewel de conclusies niet uitsluitend zijn en de onderzoeksvraag nog onbeantwoord blijft, staan er veel interessante gegevens in het rapport. Tijdens de middag, waar ook de onderbouwing van het rapport onder de loep werd genomen was één van de conclusies: ‘misschien dat het rapport niet op alle fronten deugt, maar we zijn er wel heel erg blij mee’. Blij omdat het de noodzaak duidelijk maakt om na te denken over vernieuwing van het onderwijs. Blij omdat het laat zien dat het onderwijsniveau bepalend is voor onze economie. Blij omdat het rapport de noodzaak aan geeft om in actie te komen. Niet door allerlei stelselwijzigingen of door ‘grote plannen van boven’, maar door te zoeken naar slimme interventies die excellentie kunnen stimuleren. Over het algemeen was de conclusie: meer ruimte om te experimenteren maar dan wel daarop reflecteren. Kennisland doet graag mee aan de discussie. We zijn zeker van plan ons verder met dit onderwerp te blijven bemoeien.

Het CPB rapport is te downloaden via: www.cpb.nl

Leesbaarheid | +++
Theoretisch belang | +++
Praktische bruikbaarheid | +++

OPINIE
Tags:

onderwijs

MENSEN

 

Chris Sigaloff lees meer over Chris
project

Slimme software voor ondernemende scholen

Inventarisatie voor een lerend netwerk van zes scholen die ICT willen inzetten om de schoolorganisatie te...

opinie
  • 31/12/2008 Dijsselbloem-rapport
  • 31/12/2007 Leren Niet te Weten
  • Alle boekrecensies