Waarom KL

opinie

Actueel

project

Apps for Europe

Thematisch netwerk dat opendatacompetities organiseert, winnaars stimuleert om eigen ondernemingen te starten en...

project

LinC - Leerprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’

Het doel is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te...

event

Voor je Buurt Workshop Crowdfunding

02/05/2014

Wil jij iets in je buurt of stad organiseren, en denk je na over crowdfunding als financieringsvorm? Wil je met...

nieuws

Actueel

publicatie

Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren

Hoe kan leraargedreven onderwijsinnovatie in de praktijk goed ondersteund worden? Een kwalitatief onderzoek.